Grundkurser

Våra start- och grundkurser ges i flera kurssteg som bygger på varandra. Steg 1 består av en teoretisk introduktionsvecka som är till för att ge dig en inblick i hur vi tillämpar belöningsbaserad träning. Om du gillar det du ser i kursen så kan du sedan gå de praktiska stegen. Dessa innehåller övningar som du gör med din egen häst och får individuell coachning på.

Vi har ingen ny kursstart planerad just nu!