Grundkurser

Våra start- och grundkurser ges i flera kurssteg som bygger på varandra. Steg 1 består av en teoretisk introduktionsvecka som är till för att ge dig en inblick i hur vi tillämpar belöningsbaserad träning. Om du gillar det du ser i kursen så kan du sedan gå de praktiska stegen. Dessa innehåller övningar som du gör med din egen häst och får individuell coachning på.